Biuro Audytorskie "Fk-Bad" Sp. z o.o. w Krakowie

 • increase font size
 • Default font size
 • decrease font size
FK-Bad

Książka "ZPK dla Instytucji Kultury" już w sprzedaży

Email

 

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury

(z suplementem elektronicznym)

CENA BRUTTO: 170,00 ZŁ
Wydanie II, 2012
270 str. B5, oprawa miękka klejona
pobierz zamówienie (Publikację wysyłamy dopiero na podstawie złożonego zamówienia do Biura)
Autor: mgr Urszula Pietrzak

 

Wnikliwy komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków
uwzględnia nowe zasady obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku.

Drugie, uaktualnione i rozszerzone wydanie zostało istotnie znowelizowane w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.U. Nr 207, poz.1230).
Ponadto zostało poszerzone o ewidencję kosztów oraz przychodów w układzie zadaniowym.

W publikacji:

 1. Szczegółowy opis funkcjonowania poszczególnych kont:
  – specyfikacja księgowania typowych operacji na koncie w korespondencji z kontem
     przeciwstawnym (oraz zapisami równoległymi)
  – zasady prowadzenia ewidencji analitycznej
  – opis charakteru salda oraz jego prezentacji w bilansie lub rachunku zysków i strat
  – zasady wyceny oraz rodzaje dowodów będących podstawą księgowania.
   
 2. Wzorcowy wykaz kont syntetycznych z proponowaną analityką.
  Autorska propozycja wyodrębnienia ewidencyjnego dotacji otrzymanych z UE w zakładowym planie kont instytucji.
   
 3. Ewidencja kosztów oraz przychodów w układzie zadaniowym.
   
 4. Ewidencja wydatków strukturalnych w instytucji kultury.

 5. Pełny wzorzec zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.


Uzupełnieniem publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wzory dokumentów, instrukcji, wzorcowy plan kont w formacie MS Word, co pozwala na łatwe dostosowanie wzorców do indywidualnych potrzeb każdej jednostki.

Autorska propozycja wyodrębnienia ewidencyjnego dotacji otrzymanych z UE w zakładowym planie kont instytucji.

Ewidencja wydatków strukturalnych w intytucji kultury.

Pełny wzorzec zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

Redaktor Agnieszka Jacewicz

Wykaz użytych skrótów

Wstęp

Rozdział 1
Podstawy prawne działania instytucji kultury

 1. Obowiązujące w instytucjach kultury podstawowe ustawy
 2. Sprawozdanie finansowe w instytucji kultury. Obowiązek badania i ogłaszania sprawozdania finansowego w świetle ustawy o rachunkowości
 3. Prawa i obowiązki głównego księgowego w instytucji kultury
 4. Prawa i odpowiedzialność kierownika jednostki za księgi rachunkowe oraz inne obowiązki nałożone ustawami dotyczącymi rachunkowości

Rozdział 2
Podstawowe zasady rachunkowości

 1. Zasady rachunkowości
 2. Rozwiązania w ustawie o rachunkowości przewidziane do wyboru przez kierownika jednostki

Rozdział 3
Komentarz do planu kont

 1. Zespół 0 „Aktywa trwałe”
 2. Zespół 1 „Środki pieniężne i kredyty”
 3. Zespół 2 „Rozrachunki i roszczenia”
 4. Zespół 3 „Materiały i towary
 5. Zespół 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie”
 6. Zespół 5 „Koszty według zadań, miejsc powstawania i ich rozliczenie”
 7. Zespół 6 „Produkty i rozliczenia międzyokresowe”
 8. Zespół 7 „Przychody i koszty ich osiągnięcia”
 9. Zespół 8 „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”

Rozdział 4
Zasady ewidencji wydatków sfinansowanych dotacjami celowymi
w instytucjach kultury

 1.  Podstawy prawne wyodrębnienia ewidencyjnego dotacji 
 2. Projekt zarządzenia dotyczący unormowania rozliczania dotacji z UE w księgach rachunkowych instytucji kultury 
 3. Przykłady księgowania dotacji z UE


Rozdział 5
Zarządzenie kierownika instytucji kultury dotyczące Zakładowego Planu Kont

 1. Zarządzenie kierownika instytucji dotyczące zasad prowadzenia rachunkowości w instytucji kultury – wzór

Rozdział 6
Ewidencja wydatków strukturalnych w instytucjach kultury

 1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdania Rb-WS z wydatków strukturalnych
 2. Ewidencja wydatków strukturalnych